در تصویر بالا ، دالاس با دختر کوچکش اسکارلت را می بینید ( قبل از حادثه )

و در تصویر زیر ، دالاس را با دختر چهار ساله اش اسکارت می بینید ( پس از حادثه )
البته ضمن عذرخواهی از کلیه عزیزان، برای نمایش این تصاویر ناراحت کننده ، مقصود بنده از آوردن این تصاویر ، عبرت آموزی آن دسته از برقکارانی است که بدون توجه به دستورالعمل ها و الزامات ایمنی کار، با تجهیزات و شبکه های برق کار می کنند، می باشد.

امیدوارم برقکاران عزیز با رعایت الزامات و آداب ایمنی کار ، در کنار خانواده محترم و فرزندان و دلبندان خود ، همیشه شاد و تندرست باشند.