توصیه جدی ایمنی :

برای نصب پارچه نوشته ، از پایه های روشنایی معابر برق، استفاده نکنید.

آیا در ایام سوگواری سالار شهیدان و این روزهای عزیز ، انجام یکسری فعالیت هایی که می تواند به شهروندان آسیب وارد نماید ، جایز و صحیح است ؟

به تصاویر توجه نمایید :
لذا با توجه به فرارسیدن ایام ماه محرم، توصیه می گردد ، هیات های مذهبی هنگام چراغانی، فضاسازی و نصب پارچه نوشته ها در خیابان ها و کوچه ها به نکات ایمنی برق توجه نموده، برای در امان ماندن از خطر برق گرفتگی و همچنین جلوگیری از خسارات بعضا غیر قابل جبران ناشی از نصب پارچه نوشته ها و ریسه ها ، از این اقدام جداً پرهیز نمایند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید ، نیروی جانبی وارده از طرف پارچه نوشته و ریسه بر روی پایه روشنایی برق ، موجب خمیدگی پایه به سمت خیابان شده و هر لحظه احتمال سقوط آن می رود که می تواند خسارات متعددی را ببار آورد ، لذا کارکنان شرکت برق به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی مشغول جمع آوری آنها هستند.