برگزاری کارگاه آشنایی با دستکش های عایق برق

برگزاری کارگاه آشنایی با دستکش های عایق برق

برای کادر فنی و عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، دستکش عایق

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، دستکش عایق

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، دستکش عایق

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، دستکش عایق

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، دستکش عایق

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam، دستکش عایق

/ 0 نظر / 50 بازدید