صعود یک زن از دکل خطوط انتقال نیروی برق

یک زن در کشور عمان به منظور خودکشی از یکی دکل  های خطوط انتقال نیروی برق صعود می کند.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق، برق گرفتگی ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق، برق گرفتگی ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق، برق گرفتگی ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق، برق گرفتگی ،Reza Nikpayam

با قطع به موقع برق و حضور نیروهای امدادی، علی رغم مقاومت این زن ، وی در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و به پایین منتقل گردید.

/ 0 نظر / 153 بازدید