خطر برق گرفتگی و سقوط ، ناشی از صعود غیرمجاز از تیرهای برق

متاسفانه اخیراً حوادث زیادی گزارش گردیده که علت آن برق گرفتگی و سقوط ناشی از بالا رفتن غیر مجاز افراد ناآگاه، از تیرهای برق و نزدیک شدن به متعلقات ترانسفورماتورهای هوایی برق بوده است.

افرادی که بعضاً نظر خیر دارند و به منظور نصب پارچه نوشته و پرچم در مراسم های جشن و یا عزاداری از این تیرها بالا می روند و قصد دارند این اشیاء را در بالاترین ارتفاع نصب کنند و از خطری که آنان را تهدید می کند اطلاعی ندارند.

همه این افراد از این موضوع غافل هستند که خطوط و تجهیزات برق دارای ولتاژ بیست هزار ولت دارای حوزه الکتریکی هستند و قبل از تماس مستقیم با آنها و حتی با فاصله از ترانسفورماتور ، می توانند دچار برق گرفتگی شوند و طبیعی است که در این شرایط اگر فرد از این موضوع آسیبی نبیند , بعید است از پیامد دوم یعنی سقوط ،جان سالم به در ببرد.

جهت اطلاع عرض می گردد، برق گرفتگی های ولتاژ بالا ( بیست هزار ولت ) پیامدهای بسیار ناگواری در پی داشته و معمولاً  جریان برق ، بیشتر ارگان های داخلی بدن را ( در مسیری که جریان برق از بدن عبور می کند ) از بین می برد و احتمال اینکه فرد زنده بماند خیلی کم است و در صورت زنده ماندن در اکثر موارد همراه با قطع اعضاء بدن ( مثل یک دست , دو دست و حتی پا )  همراه خواهد بود.

در آمارها کمتر مشاهده شده که در این خصوص کسی دچار حادثه شود و مشکل جدی برایش پیش نیامده باشد. کسی که تا حالا شانس آورده، در حوادث اخیر یک نفر بوده که پس از برق گرفتگی و سقوط از تیر برق 12 متری ( که قصد نصب پرچم هیئت را داشته )، دست خود را به دلیل برق گرفتگی ولتاژ بالا ( بیست هزار ولت ) از دست داده است.

لذا مجدد تاکید می گردد , به هر دلیل از بالا رفتن از تیرهای برق و نزدیک شدن به ترانسفورماتورهای برق ، که دارای ولتاژ قوی هستند پرهیز نموده و در صورت مشاهده، از این اقدام جلوگیری نمایید و یا مراتب را سریعاً قبل از اینکه حادثه ای روی دهد، به شماره تلفن فوریت های برق یعنی 121 اطلاع دهند.

/ 0 نظر / 35 بازدید