تصویب آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها از سوی شورای عالی حفاظت فنی

یکشنبه 24 مهر 1390

معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مهندس ابراهیم نظری جلالی  معاون روابط کار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی افزود : آیین نامه مذکور در جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی ، نقطه نظرات و تجارب کارشناسان و با حضور کارشناسان وزارتخانه های عضو و نمایندگان کارگران ، کارفرمایان ، اساتید دانشگاه ، تشکل های کارگری و کارفرمایی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به اتفاق آرا تایید شد .
این آیین نامه باید به تصویب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز برسد .
وی افزود : این آیین نامه مشتمل بر 3 فصل ، 156 ماده و 7 تبصره است . و با عنایت به اینکه آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها مصوب مورخ 24/8/1340 شورای عالی حفاظت فنی به لحاظ قدیمی بودن از طرف و پیشرفت های تکنولوژی و فن آوری های نوین و وضع قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید در خصوص هر یکی از مقوله های فوق نیازمند بازنگری و به روز رسانی بوده تا بتوان با تهیه و ابلاغ آن نسبت به ایجاد هر چه بیشتر شرایط ایمن در محیط های کاری و کاهش حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور قدم های اساسی برداشت . وی گفت : لذا ، ساختمان کارگاهها به عنوان زیر بنا ، شالوده و پایه یک الزام اساسی جهت فعالیت هر کارگاه محسوب می شود و مقوله های مهمی چون چگونگی ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی ، مسیرهای عبور و مرور ، پلکان ها و نردبان های تردد افراد در ارتفاع ، سکوها و جایگاههای کار ، محوطه سازی ، نور و روشنایی ، تهویه ، تاسیسات و تسهیلات بهداشتی ، تاسیسات الکتریکی ، وسایل گرمایشی و سرمایشی ، چگونگی استقرار  منابع و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار و ... تجهیزات ثابت بالابر کالا و نفر بر مانند آسانسورها ، پله های برقی و نظایر آن بر اساس نوع فعالت کارگاه می بایستی پیش بینی گردد .
نظری جلالی افزود : از طرف دیگر عدم رعایت مقررات ایمنی در مباحث مذکور زمینه ساز بروز حوادث ناشی از کار با ضرایب وفور و شدت بالا می گردد که نتیجه آن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آن شده که منجر به زیان های فردی ، اجتماعی و اقتصادی می شود .
وی گفت :  در این آیین نامه سعی شده است شرایط حاکم بر فعالیت های متدها و روش های مد نظر قرار گرفته و مقررات ایمنی مربوط به آنها گنجانده  شود .

/ 0 نظر / 6 بازدید