توجه مهندسین ناظر ساختمان به موضوع حریم شبکه های برق


موضوع رعایت حریم شبکه ها و خطوط هوایی برق یک الزام قانونی بوده و آمار حوادث برق گرفتگی در صنعت ساخت وساز ، حاکی از آن است که مهندسین ناظر ساختمانی توجه جدی به این موضوع ندارند.به نظر یکی از دلایل آن عدم آگاهی مهندسین از مسئولیت قانونی خود در این خصوص است.
فایل پیوست نامه ای است که شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد به سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ارسال نموده با عنوان نقض حریم شبکه های برق رسانی و ایجاد حوادث منجر به تلفات انسانی و خسارت مادی که در آن به مسئولیت مهندسین ناظر و تبعات عدم توجه به الزامات قانونی حریم اشاره گردیده است.
امید است مهندسین محترم ناظر، قبل از راه اندازی کارگاه ساختمانی، به خطوط هوایی برق فشارضعیف و متوسط مجاور کارگاه ، توجه نموده و با اخذ استعلام از شرکت برق در خصوص حریم خطوط برق، نسبت به رفع حریم احتمالی اقدام نمایند.
همچنین باید مهندسین محترم به فعالیت های اجرایی ثانویه که می توانند مجدد این حریم را نقض نمایند مثل نصب بالابر یا داربست هنگام نماکاری و غیره، توجه نموده و ضمن تذکر به مجری ساختمان ، سرپرستان وکارگران، بصورت مستمر بر حسن انجام کار نظارت نمایند.
/ 0 نظر / 7 بازدید