برق گرفتگی در حین حفاری

اخیراً در اخبار و جراید شاهد یک مورد حادثه در رابطه با برق گرفتگی در حین حفاری بودیم.

حادثه ای که با کمی دقت و توجه و رعایت آداب کار ، می توانستند از بروز آن پیشگیری نمایند.

در خصوص این حادثه سوالاتی مطرح است که به چند مورد از آنها در ذیل اشاره می گردد :

- آیا پیمانکار استعلام های لازم را از سازمان های خدماتی، از جمله شرکت برق را دریافت نموده است ؟

- آیا پیمانکار قبل از حفاری با شرکت برق ،جهت اعزام نماینده به منظور راهنمایی، تماس گرفته است ؟

- آیا پیمانکار به شرایط تاسیسات زیر زمینی آشنا می باشد ؟

- آیا از پرسنل آموزش دیده و آشنا به شرایط تاسیسات زیر زمینی استفاده نموده است ؟

- آیا کارگران حفار می دانند هنگام روبرو شدن با چنین تاسیساتی، چه اقدامی باید انجام دهند ؟

- آیا سرپرست کارگاه نظارت لازم و مستمر بر عملکرد پرسنل حفار داشته است ؟

- آیا پرسنل حفار، از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با کار ، استفاده کرده اند ؟

- آیا الزامات و آداب ایمنی حفاری، در محل رعایت شده است ؟

و سوالات دیگری که می توان برای چنین حوادثی مطرح نمود.

در تصویر زیر کارگری نگون بخت را می بینید که در حین حفاری دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است.

 چگونه می توان از وقوع چنین حادثه ای جلوگیری نمود؟

معمولاً کابل هایی که در زیر زمین هستند با نوار و آجر مشخص هستند و پیمانکاران باید کارگران خود را با این وضعیت آشنا نمایند و همچنین در مکان هایی که احتمال وجود کابل های زیر زمینی برق می باشد، نباید از خودروهای حفاری استفاده نموده و حتماً محدوده وجود کابل را بصورت دستی و با احتیاط حفاری نمایند. سرپرست کارگاه باید مستقیماً بر این فعالیت نظارت نماید.

در تصویر بالا محل وقوع حادثه برق گرفتگی که آثار آجرچینی روی کابل مشهود است را مشاهده می نمایید.

/ 0 نظر / 44 بازدید