کارگاه آموزشی چگونگی کار در بزرگراه ها

کارگاه آموزشی چگونگی کار در بزرگراه ها به همت وتلاش شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار گردید.

شهرها هر روزه توسعه می یابند و گسترش محدوده جغرافیایی شهر از یک طرف و افزایش جمعیت آن از طرف دیگر تامین خدمات شهری چون برق را اجتناب ناپذیر می نماید.

رضا نیک پیام،ایمنی در بزرگراه، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

به همین دلیل انجام عملیات مختلف گروه های اجرایی برق در سطح معابر شهری و بزرگراه ها، توسعه و نوسازی، روشنایی معابر، حفاری ها، تعمیر و مرمت مرتبط با آنها ، امری است که در تمام ایام سال شاهد آن هستیم .

متاسفانه در کل کشور ، آمار سالانه تصادفات به واسطه عدم رعایت موارد ایمنی در حین اجرای عملیات اجرایی در معابر و بزرگراه ها افزایش یافته، علاوه بر خطراتی که متوجه رانندگان و سرنشینان وسائط نقلیه و همچنین عابران می باشد، افرادی که دراین کارگاه ها مشغول بکارند نیز مرتباً در معرض خطر قرار دارند. در همین راستا کارگاه سه روزه آموزشی چگونگی کار در بزرگراه ها برای گروه های اجرایی توزیع برق مشهد برگزار گردید.

 

رضا نیک پیام،ایمنی در بزرگراه، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام،ایمنی در بزرگراه، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام،ایمنی در بزرگراه، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

/ 0 نظر / 46 بازدید