اردوی ایمنی امورهای اجرائی شرکت توزیع برق مشهد جایگزینی گردهمایی ایمنی شد

03/04/1394

به منظور بهبود و اصلاح روش ها و ایجاد جذابیت و همچنین ارتقاء سطح فنی و کاری پرسنل امانی و پیمانی از این پس گردهمایی ایمنی امورها در قالب اردوی ایمنی برگزار می شود.
 
 
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
 
 
به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس مشکینی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد  در این باره گفت: در فرایند عملکردی ایمنی در گذشته هر ماه گردهمایی ایمنی در سطح امورهای اجرایی در محل امور به صورت مستمر برگزار می گردید، در حالی که این روش از جذابیت و بهبود مستمر برخوردار نبود، به همین منظور و به جهت بالا بردن سطح فنی و عملکردی پرسنل در کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت مصوب گردید که از این پس در هر فصل، گردهمایی ایمنی امورها در قالب اردوی ایمنی برگزار گردد.
 
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

در ادامه مهندس نیک پیام مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات اضافه نمود: در حال حاضر این اردوها به صورت سیستمی و منظم در پارک آموزشی برگزار می گردد ضمن اینکه کلیه برنامه ها و سیلابس ها مدون بوده و بیشتر کارها به صورت اجرایی و فیزیکی می باشد.
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
غلا
 تات
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
 
وی در تشریح این برنامه ها گفت: برگزاری ورزش و نرمش در ابتدای کار اردو، صعود و فرود از پایه هاو عملیات اطفای حریق از جمله برنامه های اجرایی است.
شایان ذکر است با بازخوردهای گرفته شده از پرسنل، نتایج خوبی از این تغییر رویه از منظر ایمنی بدست آمده و این اردو تا کنون برای کلیه امورهای اجرائی برگزار شده است.
 
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
 
 
هه
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
هه
 
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
/ 0 نظر / 135 بازدید