برق گرفتگی نصاب داربست به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت حریم خطوط برقداربست کاران از جمله اصنافی هستند که معمولاً در اطراف خطوط هوایی برق فعالیت می کنند و آمار قابل توجهی از حوادث الکتریکی را کارگران شاغل در این صنف به خود اختصاص می دهند.
با بررسی این حوادث ، متوجه می شویم که اکثر کارگران شاغل در این فعالیت، از خطرات کار خود، از جمله خطرات کار در جوار خطوط هوایی برق آگاه نیستند و متاسفانه از تجهیزات حفاظت فردی مناسب ( مثل تجهیزات کار در ارتفاع ) نیز استفاده نمی کنند.
تصاویری که مشاهده می نمایید مربوط به یک حادثه برق گرفتگی به دلیل نقض حریم شبکه هوایی برق فشار متوسط  ( بیست هزار ولت ) می باشد که در پی ورود لوله فلزی داربست به حوزه الکتریکی مدار بیست هزار ولت ( بدون تماس با مدار ) کل داربست برقدار و نصاب ها، از بالای داربست سقوط نموده و متاسفانه یکی از آنان در اثر برق گرفتگی و ضرب خوردگی شدید ناشی از سقوط جان خود را از دست می دهد.   / 0 نظر / 126 بازدید