برق گرفتگی در چاهک آسانسور

مرد جوانی در حال کار در چاهک آسانسور دچار برق گرفتگی شد.

این حادثه ساعت 19:29 به مرکز 125 اطلاع داده شد . سانحه در کوچه 36 کوی آزادگان رخ داده بود . مرد جوان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد ./ 0 نظر / 6 بازدید