آمار حوادث ناشی از برق گرفتگی روبه افزایش است

20 خرداد 1394

شازند-مدیر دفتر ایمنی توزیع برق استان مرکزی گفت: آمار حوادث ناشی از برق گرفتگی متاسفانه روبه افزایش است که با مدیریت صحیح و آموزش و اطلاع رسانی در خصوص حریم شبکه های برق می توان این حوادث را کاهش داد.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

به گزارش خبرنگار مهر، علی عزیزآبادی روز چهار شنبه در همایش آموزشی ایمنی و آشنایی با حریم شبکه های توزیع برق با حضور اصناف، پیمانکاران و کارشناسان فنی شهرداری، در شازند، با بیان مطلب فوق افزود: برق یک نعمت است که کمک شایانی به انسان کرده اما همین نعمت اگر با بی توجهی و ناآگاهی از کنار آن رد شویم می تواند یک قاتل باشد.

وی اظهار کرد: امروزه نیروی انسانی ماهر و کارآزموده به عنوان مهمترین سرمایه در عرصه سازندگی یک کشور محسوب می شود و حفظ نیروی انسانی متخصص و فعال بسیار حائز اهمیت است.

عزیزآبادی افزود: متاسفانه در برخی مواقع نیروی انسانی ماهر نیز به خاطر بی اطلاعی از استانداردها و کار در حریم شبکه های برق با مخاطراتی روبرو می شود که صدمات نا گواری از جمله قطع عضو و مرگ را بوجود می آورد که جبران آن هم برای کارفرمایان و خانواده فرد صدمه دیده غیر ممکن و یا مشکل است.

وی به رشد ساخت و سازها در استان و شهرستان اشاره کرد و افزود: نا آشنایی کارفرمایان و کارکنان شاغل در پروژه های ساختمانی از حریم شبکه های برق و هماهنگ نبودن دست اندرکاران ساخت و ساز با متولیان شبکه های برق، اتفاقات غیر قابل تصوری به وجود می آورد که خسارات و زیان های مالی و جانی جبران ناپذیری را به همراه داشته است.

عزیزآبادی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش یادآوری و آموزش صحیح اصول ایمنی کار در حریم شبکه های توزیع به هنگام ساخت و سازها است، گفت: همه باید از خطرات ناشی از کار کردن در حریم شبکه های برق آگاه شوند تا به کمک یکدیگر فضایی عاری از هرگونه حادثه را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه خداوند نیز در قرآن نجات جان یک نفر را همانند نجات جان همه مردم قلمداد کرده است،گفت: آمار حوادث ناشی از برق گرفتگی متاسفانه روبه افزایش است که با مدیریت صحیح و آموزش و اطلاع رسانی در خصوص حریم شبکه های برق می توان این حوادث را کاهش داد

/ 0 نظر / 39 بازدید