فوت کارمند جوان اداره برق اشکذر بر اثر سقوط از تیر برق

19 مرداد1394

فوت کارمند جوان اداره برق اشکذر بر اثر سقوط از تیر برق

رئیس اداره برق شهرستان اشکذر گفت: دیشب مامور بیست وپنج ساله اداره برق این شهرستان جهت تعویض لامپ سوخته یکی از تیربرق های این شهرستان از تیر برق بالا رفته و پس از مدتی برا اثر فرسودگی این تیر برق از بالا به پائین سقوط کرد وجان خود را از دست داد.

ابوالفضل ماندگاری علت فوت این مامور اداره برق را فرسودگی تیر برق وشکسته شدن آن ودر نهایت سقوط این مامور از بالای تیر برق اعلام کرد.

وی گفت : اگرچه برای تعویض تیر برقهای فرسوده بودجه لازم تامین شده بود ولی دیر اقدام شد واین حادثه اتفاق افتاد.

منبع: واحدمرکزی خبر
/ 0 نظر / 30 بازدید