37درصد حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی رخ داده است

سه شنبه 26 مهر 1390

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : 37 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی رخ داده است .

مهندس محمد اصابتی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : بیش از 21 درصد از کل حوادث ساختمانی هنگام عملیات گودبرداری و آماده سازی زمین به وقوع پیوسته که از این میزان 23 درصد حوادث منجر به فوت کارگران در عملیات گودبرداری شده است .
اصابتی یکی از مسائل مهم در ساخت و سازها را ایجاد اصول پایداری مناسب هنگام تخریب و گودبرداری عنوان کرد و افزود: ساخت و ساز ه های نگهبان باعث تخریب برخی ساختمان های مجاور می گردد و روش مناسب گودبرداری باید با توجه به شرایط انتخاب گردد .
وی افزود : در آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان و نیز آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی برخی از دستورالعمل های ایمنی جهت تخریب ، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان آمده است اما با این وجود نیاز به تهیه و تدوین آیین نامه های مناسب و کارآمد ضروری است .

/ 0 نظر / 5 بازدید