برق جان کشاورز نیری را گرفت

20 تیرماه 1394

نیریمیز: یک کشاورز نیری حین کار با پمپ آب دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش نیریمیز، یک فرد میانسال از ساکنین روستای "سوغانلو" نیر نیر به دلیل بی‌احتیاطی هنگام کار دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

این جوان در حال کار بر روی پمپ آب چاه کشاورزی بوده که به دلیل اتصال برق به آب دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست می دهد.

با ورود جریان برق به بدن در اثر انقباضهای الکتریکی سفت عضلات تنفسی یا آسیب مراکز تنفسی در مغز ایست تنفسی عارض می شود و پس از مدتی قلب نیز از حرکت می ایستد.

البته اگر جریان برق از خود قلب نیز عبور کرده باشد با ایجاد انقباضات کرمی شکل در بطن ایست قلبی اولیه در پی خواهد داشت.

به منظور پیشگیری از حوادث ناخواسته ناشی از خطرات برق لازم است کشاورزان شهرستان نکات ایمنی در خصوص جریان الکتریسیته را رعایت کنند و بدون آشنایی با تجهیزات الکتریکی از راه اندازی یا تعمیر آن خوداری کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی در منطقه نباشیم.

/ 0 نظر / 37 بازدید