گام های مؤثر در برگزاری آموزش های ایمنی برق برای دانش آموزان

مراحل زیر، راه های مفیدی را به شما پیشنهاد می کند که شما می توانید از طریق آنها کلیه دانش آموزان مدرسه و یا گروه کوچکی از آنها را به استفاده ایمن از برق آشنا سازید:

- برنامه ریزی در انجام یک پیاده روی در اطراف محیط مدرسه  به منظور کشف شواهدی از تجهیزات مصرف کننده برق، در این فعالیت  دانش آموزان می توانند گزارش خود را با تهیه عکس، نقاشی و یا لیستی از چیزهایی که دیده اند کامل نموده و آن را ارائه نمایند.

- مرتب نمودن اطلاعات و طبقه بندی آنها ، با توجه به چگونگی استفاده از برق ( بطور مثال برای استفاده در سیستم روشنایی ، خنک کننده، گرمایشی، تمیز کردن و یا سرگرم کننده)  این تجربه می تواند از طریق نوشتن یک انشاء در کلاس ارائه گردد.

- دانش آموزان می توانند یک فعالیت مشابه را به عنوان تکلیف شب با توجه به نوع مصرف برق در محیط منزل انجام دهند.

- دعوت از یک کارشناس برق به منظورارائه توضیح در خصوص چگونگی استفاده صحیح از برق و اقدامات احتیاطی که دراین ارتباط مورد نیاز است.قبل از این دیدار، بهتر است با برگزاری طوفان فکری در بین دانش آموزان، آنان را برای برگزاری این جلسه آماده نموده و حتی از آنان بخواهید لیستی از سوالات مورد نظر خود را تهیه نموده تا در هنگام حضور کارشناس برق ، از وی بپرسند.

- کارشناس برق به فعالیت هایی که در داخل یا اطراف مدرسه با برق انجام می گردد توجه نموده و به اقدامات احتیاطی که درهنگام استفاده از برق باید مد نظر قرار گیرد اشاره می نماید.

- آوردن یک نمونه از تجهیزات الکتریکی به کلاس درس و آشنا نمودن دانش آموزان به نحوه اتصال کابل برق به پریز وروشن و خاموش نمودن آن، همچنین مشخص نمودن وسایل الکتریکی دیگری که در کلاس درس وجود دارند و نحوه استفاده صحیح از آنها.

- برگزاری یک طوفان فکری برای دانش آموزان در خصوص استفاده از تجهیزات برقی بطور مثال برای آماده سازیمواد غذایی در یک فعالیت آشپزی در منزلو اشاره به تجهیزات برقی که در این فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند.

- ایجاد کانون اطلاع رسانی در مدرسه در رابطه با استفاده صحیح و ایمن از برق، که این موضوع می تواند در قالب کتاب، پوستر و جزوات مرتبط صورت گیرد.

- دانش آموزان می توانند با تهیه پوستر دیواری و نصب آن در مدرسه ،با درج تصاویر یا نمودار، راه های مختلف استفاده از برق را نشان دهند.

/ 0 نظر / 7 بازدید