برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در برق پیشرفته

کارگاه آموزشی ایمنی در برق پیشرفته با حضور مدیران و بهره برداران

امورهای برق شهرستان های تابعه و مرکز استان بوشهر  

با همت و تلاش شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

و با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوب غرب

کشور ( خوزستان) برگزار گردید

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

/ 0 نظر / 50 بازدید