پرندگان و خطوط هوایی برق


چرا پرندگان با نشستن بر روی سیم های برق دچار برق گرفتگی نمی شوند؟

همه می دانند که دست زدن به سیم های برق دار و شبکه هایی با ولتاژ بالا نه فقط برای انسان بلکه برای جانوران هم خطرناک است و منجر به مرگ می شود. بارها اتفاق افتاده است که سیم برقی که پاره شده، به بدن اسب یا گاوی تماس پیدا کرده و انها را کشته است . پس علت اینکه پرندگان آسوده و آرام روی سیم ها می نشینند و هیچ صدمه ای نمی بینند چیست؟
برای آنکه علت این گونه تضادها را بفهمیم ، باید به مسائل زیر توجه کرد:

همه می دانید که برای عبور جریان از یک مدار باید بین ابتدا و انتهای مدار اختلاف پتانسیلی وجود داشته باشد ، بدن پرنده ای که روی سیم نشسته مانند یک مداری است که موازی مدار اصلی است و مقاومت آن نسبت به مدار اصلی (قطعه ی سیم کوتاه بین دو پای پرنده ) زیاد و اختلاف پتانسیل بین دو سر آن نیز ناچیز می باشد. به این دلیل شدت جریان برق در این مدار موازی ( بدن پرنده ) ناچیز است و صدمه ای به آن نمی رساند. اما اگر پرنده ای که روی سیم نشسته است، بال ، دم یا منقارش با قطعه فلزی که نسبت به مدار اصلی دارای اختلاف پتانسیل می باشد ، تماس پیدا کند و یا به طور کلی به نحوی با زمین اتصال بیابد ، آن وقت برقی که از راه بدن پرنده به زمین می رود ، آناً پرنده را خواهد کشت. چنین حادثه هایی اغلب اتفاق می افتد.

 

بارها مشاهده گردیده پرندگان روی سیم های برق نشسته اند و زمانیکه بال های خود را باز می کنند تا پرواز کنند ، بالهایشان ارتباطی بین دوفاز همجوار برقرار نموده که در نتیجه پرنده دچار برق گرفتگی شده و از بین رفته است.


همچنین بعضاً پرندگان روی تراورس  (میله های افقی ) تیرهای شبکه برق که با زمین ارتباط دارد می نشینند که در صورت تمیز نمودن منقار خود با سیم برق ، دچار برق گرفتگی شده و حتماً کشته خواهند شد. این گونه حوادث بقدری اتفاق می افتد که زمانی در آلمان برای جلوگیری از تلف شدن پرندگان تدابیر ویژه ای اتخاذ کردند. برای این منظور روی تراورس های منصوبه روی تیرهای شبکه برق با ولتاز زیاد نشیمنگاههایی به شکل تروارس نصب می کنند تا پرندگان هم بتوانند روی آن بنشینند و هیچ صدمه ای نبینند .

یا بخشی از سیم های همجوار با تراورس و تیر برق را بصورتی که در تصویر مشاهده می نمایید روکش و عایق نمودند تا پرندگان به راحتی و بدون حادثه روی آن بتوانند بشینند.
درمواردی دیگر نقاط خطرناک را با تجهیزاتی مخصوص سد می کنند تا پرندگان از نشستن روی این تجهیزات الکتریکی صرف نظر کنند.

در جاهایی که شبکه انتقال برق با ولتاژ زیاد با سرعت دائم التزایدی توسعه می یابد، ما باید برای حفظ جان پرندگان از خطر برق تدابیر جدی اتخاذ کنیم، زیرا بدینوسیله به جنگل داری و کشاورزی نیز کمک قابل توجهی کرده ایم.

/ 0 نظر / 113 بازدید