فضای مجازی برای ایمنی برق در منزل

 
اخیراً بنیاد بین المللی ایمنی برق ESFI ، فضای مجازی طراحی نموده که شما می توانید از طریق آن کانون های خطر و نکات ایمنی برق و حریق مرتبط با منزل را در آن مشاهده نمایید.
آدرس آن به شرح ذیل است :
/ 0 نظر / 9 بازدید