رفتارهای غیر ایمن بر روی شبکه ها و تاسیسات برقبه نظر شما چنین رفتارهایی از طرف بعضی از شهروندان بر روی شبکه ها و تاسیسات برق ،  چه پیامدهایی می تواند برای آنان داشته باشد ؟
در خصوص تصویر بالا این شهروند عزیز می توانست قبل از احداث بالکن و تجاوز به حریم خطوط برق ، به شرکت برق منطقه خود مراجعه و نسبت به رفع حریم فوق با نظر کارشناسان شرکت برق اقدام نموده و در نتیجه مجبور نمی شد با این اقدام غیرایمن ، خود و خانواده اش را به خطر بیاندازد.
در رابطه باتصویر زیر باید به اطلاع عزیزان برسانم که یک شهروند ، در نتیجه صعود غیرمجاز از تیر برق به منظور نصب پارچه نوشته و نیز عدم توجه به عوامل تهدیدکننده از جمله وجود حوزه الکتریکی برق بیست هزار ولت در نزدیکی خود ، دچار برق گرفتگی شده و از تیر سقوط می نماید. این حادثه در حالی روی می دهد که بارها گفته شده صعود از تیرهای برق به هر دلیل غیرقانونی بوده و چنین حوادثی را می تواند در پی داشته باشد.

عزیزان خطوط هوایی برق بیست هزار ولت که دارای چنین شکل و آرایشی هستند و آنها را در اکثر معابر و خیابان های شهر مشاهده می نمایید ، در اطراف خود دارای حوزه الکتریکی هستند ، لذا در صورت صعود از تیرهای برق و نزدیک شدن به آنها ، قبل از اینکه با آنها تماس داشته باشید دچار برق گرفتگی خواهید شد.
لذا به هر دلیل از تیرهای برق صعود ننموده و جان شیرین خود را به خطر نیاندازید ، چرا که یک خانواده چشم انتظار شما هستند.


/ 0 نظر / 52 بازدید