اجرای مانور آموزشی احیای قلبی - ریوی در یک جلسه جدی

4 تیرماه 1394

در راستای اهداف دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و تحقق شعار «با فراگیری تمرین مستمر احیای قلبی- ریوی، ناجی زندگی همنوعان خود باشیم» ، مانور آموزشی احیای قلبی- ریوی در جلسه کمیته راهبری برگزار شد.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد
بعنوان اولین فرد شرکت کننده در اجرای عملیات
احیای قلبی - ریوی
...
به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس رضا نیک پیام مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات گفت: این مانور با همکاری کارشناس آموزشی مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در جلسه مذکور که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت برگزار شد به صورت عملی و برای تمام اعضای جلسه اجرا گردید و کلیه اعضای جلسه، عملیات احیای قلبی- ریوی را زیر نظر کارشناس آموزش اجرای کردند.
....
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
حضور قائم مقام شرکت در اجرای عملیات احیای قلبی - ریوی
......
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
....
مهندس نیک پیام افزود: این مانور در مراسم و جلسات دیگری همچون مراسم اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در ستاد و بدون اطلاع قبلی برگزار شده است.
شایان ذکر است این مهم به منظور توانمندسازی کلیه کارکنان شرکت، در طول سال جاری ادامه خواهد یافت.
.....
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
....
.
رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam
حضور تمام مدیران صف و ستاد در اجرای عملیات
احیای قلبی - ریوی
/ 0 نظر / 43 بازدید