خطر برق گرفتگی ناشی از کولرهای آبی را جدی بگیرید.

فصل گرما در راه است
و همانطور که می دانید

بخش زیادی از آمار برقگرفتگی کشور
ناشی از کولرهای آبی است.

عدم توجه به نکات ایمنی برق
هنگام استفاده از کولرهای آبی،
تاکنون منجر به کشته شدن ده ها و چه بسا صدها نفر
از هموطنان مان شده است.

/ 0 نظر / 91 بازدید