اولین دوره آموزش مربیان امداد و نجات در ارتفاع در توزیع برق مشهد برگزار شد

03/04/1394

اولین دوره آموزش مربیان امداد و نجات در ارتفاع با حضور 13 نفر از سیم بانان با تجربه و حائز شرایط در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

به گزارش دفتر روابط عمومی، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مشهد گفت: به منظور توانمندسازی پرسنل اجرایی در فرایند امداد و نجات و شخص حادثه دیده در ارتفاع و با توجه به آمار حوادث در بخش توزیع برق که بیشتر ناشی از وقفه در فرایند امداد و نجات در ارتفاع می باشد، براساس تصویب کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار مقرر شد این دوره برگزار شود.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam


مهندس رضا نیک پیام مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری دوره مذکور گفت: این دوره با هدف توسعه و آموزش امداد و نجات و سرعت عمل در فرایند امداد و نجات در ارتفاع برای کلیه گروه های اجرایی برگزار می شود . بدین منظور ضمن تهیه ابزار و لوازم نوین امداد و نجات مقرر شد در اولین دوره آموزش مربیان، 13 نفر از سیم بانان با تجربه و حائز شرایط (فاز اول و طی 3 روز) به صورت تئوری و عملی و تحت نظر کارشناسان امداد و نجات کوهستان برگزار گردد. شایان ذکر است این مربیان پس از کسب آموزش های لازم و اخذ گواهینامه از مرکز ذیصلاح اقدام به آموزش سایر نیروها خواهند نمود.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

بازدید آقای مهندس سعیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد از کارگاه
در پارک آموزشی شرکت

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

 

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،Reza Nikpayam

/ 0 نظر / 85 بازدید