مراقب تیرهای برق شکسته و در حال سقوط باشید

مراقب تیرهای برق شکسته و در حال سقوط باشید ؟!از جمله حوادثی که برای خطوط توزیع برق در سطح شهر اتفاق می افتد ، برخورد خودرو های سبک و سنگین با تیرهای برق است.
از آنجاییکه بعضاً تیرهای برق بعد از شکستگی ( مثل تصویر بالا ) توسط سیم های شبکه هوایی معلق می مانند ، هر لحظه احتمال جدا شدن تیر برق از شبکه و سقوط آن وجود دارد.

لذا ضمن اطلاع رسانی سریع چنین مواردی به مرکز فوریت های برق به شماره تلفن 121 ، از ازدحام مردم در اطراف یا حتی زیر شبکه آسیب دیده جدا خودداری نمایید، تا خدای ناکرده حوادث ثانویه روی ندهد. 
/ 0 نظر / 48 بازدید