جان باختن سیمبان در اثر برق گرفتگی

Thursday, July 23, 2015

سیمبان قربانی از پیمانکاران شرکت ابردین بیس لی بوده که در جریان کار روی مدار 7200 ولت دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست می دهد.

رضا نیک پیام، ایمنی برق ،حوادث برق ، برق گرفتگی

بازرسان سازمان ایمنی و بهداشت شغلی مشغول بررسی حادثه هستند.
معمولا در
تحقیق حوادث محیط کار، خصوصا در حوادث مرگ و میر ، بازرسان به دنبال علت های وقوع حادثه همچنین حصول اطمینان از آموزش کارکنان و عدم نقض استانداردهای کاری هستند.

/ 0 نظر / 61 بازدید